ForumPSRhome

Informácie

Hovorme o alkohole. Aj s deťmi.

Otázka, či je alkohol droga, keď je legálna a tak ľahko dostupná, vždy rozpúta vášnivé debaty. Aké by však boli odpovede v tieni faktov, ktoré hovoria o tom, že na Slovensku sa s alkoholom stretávajú už 11-ročné deti, čo je najnižší vek spomedzi všetkých európskych krajín a osobnú skúsenosť s ním má 56% piatakov?! Je to tiež jeden z dôvodov, prečo Fórum Pi s rozumom vytvára edukačné a preventívne programy, prostredníctvom ktorých chce hovoriť o konzumácii alkoholu, samozrejme aj s deťmi.
Bratislava 25.júna 2015
...
Bližšie informácie o projekte:
www.hovormeoalkohole.sk
Kompletný text tlačovej správy nájdete v prílohe napravo.

Photo
TS_Hovorme_o_alkohole.doc

„ÚČET ZA NEHODU“ DOSTALO 30 000 VODIČOV

Nehodovosť na cestách je každoročne najvyššia práve počas zimných mesiacov, okrem počasia sa pod túto skutočnosť podpisujú aj sviatky a s tým zvýšené riziko výskytu alkoholu za volantom. V spolupráci s Nadáciou Allianz preto občianske združenie Fórum PSR Slovensko tento rok rozdalo až 30 000 fiktívnych pokladničných blokov, tzv. „účtov za nehodu“, ktoré vodičov upozorňujú na nebezpečenstvo šoférovania pod vplyvom alkoholu. Počas decembra a januára bude navyše prebiehať druhý ročník školení pre zamestnancov barových prevádzok pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“.

Tlačová správa
Bratislava 19.decembra 2012

Ochladenie spojené s častejšími zmenami počasia, znížená viditeľnosť či poľadovica, ale aj predvianočný nákupný ruch v uliciach kladú na vodičov zvýšené nároky a každoročne sa podpisujú pod zvýšenú nehodovosť. Kým napríklad v roku 2011 sa na Slovensku v mesiacoch jún, júl a august stalo spolu 3854 dopravných nehôd, za obdobie október až december to bolo 3875. Tento rok bolo podľa údajov Ministerstva vnútra SR počas júla a augusta zaznamenaných 2404 nehôd, v septembri a októbri sa ich však stalo až 2543. Záver roka spojený s vianočnými a novoročnými oslavami pritom do štatistiky pridáva ešte jeden rizikový faktor – zvýšený výskyt vodičov, ktorí si za volant sadli po požití alkoholu.

Občianske združenie Fórum PSR Slovensko preto v duchu svojho hesla „Pi s rozumom“ zameralo osvetovú činnosť pred koncom roka najmä na vodičov a v spoločnej kampani s Nadáciou Allianz rozdalo v prevádzkach zapojených do iniciatívy Liga výnimočných 30 000 fiktívnych bločkov, ktoré vodičov upozorňujú nielen na potenciálne finančné následky jazdy pod vplyvom alkoholu.

„Chceme ľudí upozorniť, že šoférovaním pod vplyvom alkoholu riskujú nielen pokutu a materiálne škody, ale predovšetkým zdravie a život seba a iných motoristov či chodcov,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová. Na účte za nehodu si tak vodiči nájdu vyčíslené napríklad náklady za poškodenie dopravného značenia a odťahovú službu, ale aj cenu operácie zlomenej panvovej kosti.

To, že osveta a preventívna činnosť majú zmysel, potvrdzujú aj štatistiky nehodovosti Ministerstva vnútra, podľa ktorých počet dopravných nehôd zavinených alkoholom už štvrtý rok kontinuálne klesá a minuloročné číslo 1903 je zatiaľ najnižším od začiatku sledovania v roku 1993. „Na základe zatiaľ zozbieraných dát sa dá odhadovať pozitívny vývin situácie aj pre rok 2012, dokonca októbra bol alkohol zaevidovaný pri 1410 dopravných nehodách. Pre konečnú štatistiku bude rozhodujúce práve správanie vodičov v závere roka,“ hovorí Lucia Muthová a dodáva, že aj podľa štatistiky Allianz - Slovenskej poisťovne sa v roku 2012 ku 30. novembru alkohol zatiaľ podpísal pod 101 poistných udalostí (dopravných nehôd), oproti vlaňajším 156. Od takéhoto vinníka nehody môže poisťovňa žiadať vyplatenú škodu až do výšky 100%.

Okrem kampane zacielenej na vodičov zorganizovalo Fórum PSR Slovensko spolu so zodpovednými predajcami a distribútormi liehovín združenými v iniciatíve Liga výnimočných na december a január aj druhý ročník školení pre zamestnancov barových prevádzok pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“. Odborných seminárov, ktorých témou je prevencia nalievania alkoholických nápojov neplnoletým, sa minulý rok zúčastnilo spolu 2914 zamestnancov z 1094 slovenských reštaurácií, klubov, barov, kaviarní i hotelov. Aj počas druhého ročníka dostanú účastníci možnosť bližšie sa zoznámiť so zdravotnými a právnymi rizikami predaja alkoholu neplnoletým a na modelových situáciách si vyskúšať, ako sa s problematickými okolnosťami čo najlepšie vyrovnať aj v praxi. Práve prichádzajúce sviatky totiž so sebou už tradične prinášajú zvýšené riziko kontaktu detí a mladistvých s alkoholom.

Jedným z najväčších problémov je ľahká prístupnosť alkoholu neplnoletým v baroch a na diskotékach, ktorých zamestnanci nedostatočne kontrolujú vek svojich zákazníkov. Takmer tri štvrtiny pätnásťročných tínedžerov tak v prieskume potvrdili, že ich nízky vek pri kúpe alkoholu nebol žiadnou prekážkou. Školitelia sa v diskusii s personálom podnikov preto zamerajú najmä na to, aby barmani v každej situácii dokázali reagovať v záujme ochrany mládeže. „Barmani či čašníci sami totiž nezriedka čelia dileme. Buď nechcú uraziť zákazníka, ak si nie sú istí jeho vekom, nevedia, ako zareagovať, keď neplnoletým objedná alkohol ich dospelý kamarát, alebo si nie sú istí čo robiť, keď mládež do podniku v zjavne podnapitom stave už dorazí,“ hovorí Martin Šimunič zo združenia Fórum PSR Slovensko.

V rámci kampane „Nemáš 18? Nemáš šancu!“ sa rozdá aj 5000 ks informačných letákov a tisíc prevádzok, ktorých barmani prešli školením, bude označených špeciálnou zelenou samolepkou Pi s rozumom. Do týchto barov budú distribuované aj dotazníky, ktorých cieľom je preskúmať, ako efektívne sa preškolený personál dokázal vyrovnať so skutočnými situáciami, ktoré priniesla prax.

„Medzinárodné skúsenosti jasne ukazujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie jeho dostupnosti tejto vekovej skupine. Téma aktívnej prevencie nalievania alkoholu neplnoletým v baroch a iných podnikoch je predovšetkým v čase Vianoc a silvestrovských osláv veľmi aktuálna,“ hovorí za Ligu výnimočných Martin Pučalík, obchodný manažér spoločnosti Jan Becher-Slovensko.

Viac informácií o združení Fórum PSR Slovensko a jeho aktivitách nájdete na www.forum-psr.sk a www.pisrozumom.sk, o Nadácii Allianz zasa na http://nadacia.allianzsp.sk/­. Podrobný zoznam zodpovedných prevádzok spolu s ďalšími informáciami o nich nájdete na www.ligavynimocnych.sk


V sobotu 15. októbra 2011 bola v Bratislave Európska noc bez nehody

BRATISLAVA, 18.október 2011

Poslednú víkendovú sobotu sa konal už šiesty ročník Európskej noci bez nehody. Tá sa naraz konala až v 27 európskych krajinách v celkovo 220 diskokluboch, na Slovensku to boli dva bratislavské kluby ELAM a INFINITI.
Akcia spočívala v tom, že hostesky oslovili návštevníkov, ktorí do klubu prichádzali, informovali ich o akcii a následne v prípade, že oslovili spomedzi hostí aj šoféra, pri odchode ho podrobili dychovému testu na alkohol. Dychovou skúškou v sobotu prešlo približne 80 mladých ľudí, spomedzi nich takmer 70 % malo negatívny test.
Na Slovensku sa Európska noc bez nehody každoročne organizuje v spolupráci s agentúrou Magic Seven a partnerom projektu bolo po prvý krát na Slovensku aj občianske združenie FÓRUM PSR (Pi s rozumom) SLOVENSKO ktorého cieľom je minimalizácia škôd spôsobených zneužívaním alkoholu. Od akcie sa očakáva, že bude zachránených mnoho ľudských životov v rámci celej EÚ.

Európska noc bez nehody je informačno-vzdelávacia kampaň organizovaná belgickou nadáciou Responsible Young Drivers už od roku 1995. V roku 2003, kedy sa do projektu zapojila Európska komisia, sa kampaň rozšírila do viacero európskych krajín a ich počet každý rok narastá. Cieľom noci bez nehody je propagácia bezpečnosti a zodpovedného správania sa počas šoférovania. Kampaň sa zameriava predovšetkým na mladých ľudí, ktorí sú počas víkendových nocí najčastejšími vinníkmi a obeťami dopravných nehôd.

Photo
tlacova_sprava_Noc_bez_nehody.pdf

Občianske združenie FÓRUM PSR SLOVENSKO sa stáva členom RPR

BRATISLAVA, 1.január 2011

Občianske združenie FÓRUM PSR SLOVENSKO sa od januára 2011 stalo riadnym členom Rady pre reklamu. Združenie spája významných dovozcov alkoholu, ktorí sa spojili za účelom propagácie rozumného a zodpovedného pitia a v júni 2010 založili Občianske združenie FÓRUM PSR SLOVENSKO. S komunikačným heslom „Pi s rozumom“ chcú apelovať na osobnú zodpovednosť jednotlivca pri konzumácii alkoholických nápojov. Chcú v čo najširšej miere poskytnúť dostatočné informácie pre správne posúdenie a rozhodnutie o primeranej intenzite, množstve a kvalite konzumácie alkoholu.

Photo
tlacova_sprava_RPR.pdf

Vzniklo FÓRUM PSR SLOVENSKO

Významní dovozci alkoholu sa spojili za účelom propagácie rozumného a zodpovedného pitia.

S heslom „Pi s rozumom“ chcú apelovať na osobnú zodpovednosť jednotlivca pri konzumácii alkoholických nápojov. Chcú v čo najširšej miere poskytnúť dostatočné informácie pre správne posúdenie a rozhodnutie o primeranej intenzite, množstve a kvalite konzumácie alkoholu. Nebudú sa vyhýbať ani nepriaznivým účinkom alkoholu na mladistvých, šoférov, či tehotné matky.

Členovia združenia prezentujú zodpovedné pitie s mierou vo svojich reklamných kampaniach a propagačných materiáloch v podobe: “Pi s rozumom.”

Združenie bolo založené v júni 2010.

PDF dokument
tlacova_sprava.pdf

© 2010 FÓRUM PSR SLOVENSKO