ForumPSRhome

Projekty

Pi s rozumom

pi s rozumom

Rozumné pitie je slobodné rozhodnutie jednotlivca piť kedykoľvek, kdekoľvek, čokoľvek a koľkokoľvek.
Rozumné pitie nesmie byť v rozpore so zákonom.
Rozumné pitie nesmie ohroziť zdravie a dôstojnosť pijúceho.
Rozumné pitie neobmedzuje a neobťažuje okolie.
Aj rozumné pitie je neprípustné mladistvým, tehotným a dojčiacim matkám, abstinentom a deťom.

Pi s rozumom

Členovia FÓRUM PSR SLOVENSKO sa okrem iného zaviazali propagovať rozumné a umiernené pitie aj na svojich reklamných materiáloch. K odporúčaniu „Pi s rozumom“ sa môže pridať každý, kto súhlasí s našim etickým kódexom a zásadami.

© 2010 FÓRUM PSR SLOVENSKO