ForumPSRhome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etický kódex

 

 

 

 

 

My, členovia občianskeho združenia FÓRUM PSR SLOVENSKO zastávame nasledovné hodnoty:

Rozumná konzumácia alkoholu je súčasťou európskej kultúrnej tradície a patrí k modernému životnému štýlu

Samoregulácia a osobná zodpovednosť konzumácie alkoholických nápojov dopĺňa legislatívne opatrenia, ale nenahrádza ich

Je dôležité stanoviť pravidlá prevencie

Výrobcovia aj dovozcovia sa zaväzujú dodržiavať princípy samoregulácie a podporovať sociálnu zodpovednosť

Výrobcovia alkoholu majú legitímnu a dôležitú úlohu v boji so zneužívaním alkoholu

 

Usilujeme sa o to, aby sme našu obchodnú činnosť prevádzali s plnou zodpovednosťou a v súlade so zákonmi a opatreniami, ktoré sa nášho predmetu podnikania týkajú. Budeme presadzovať rad opatrení smerujúcich do sociálnej sféry, ktoré napomáhajú k obmedzeniu negatívnych následkov neprimeranej konzumácie alkoholu a podporujú pochopenie úlohy alkoholu v spoločnosti.

Pi s rozumom

Členovia FÓRUM PSR SLOVENSKO sa okrem iného zaviazali propagovať rozumné a umiernené pitie aj na svojich reklamných materiáloch. K odporúčaniu „Pi s rozumom“ sa môže pridať každý, kto súhlasí s našim etickým kódexom a zásadami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 FÓRUM PSR SLOVENSKO