Informácie o združení

FÓRUM PSR SLOVENSKO je združením významných výrobcov, distribútorov a importérov alkoholických nápojov na Slovensku. Ide o nekomerčné združenie, ktoré nereprezentuje obchodné záujmy žiadneho konkrétneho výrobcu či časť trhu. Združenie FÓRUM PSR SLOVENSKO bolo založené v júni 2010.

Činnosť

FÓRUM PSR sa venuje osvete a prevencii voči zneužívaniu alkoholu a usiluje sa eliminovať škodlivé následky jeho zneužívania. Združenie poskytuje a šíri seriózne a vyvážené informácie týkajúce sa alkoholu širokej verejnosti.

Ciele

Cieľom združenia je minimalizovať škody, ktoré zneužívanie alkoholu zapríčiňuje. Spoločnosti tvoriace FÓRUM PSR si uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť a spoločne sa snažia predchádzať sociálnym problémom, ktoré môžu požívaním alkoholu vzniknúť.

Štruktúra združenia

Funkciu predsedu predstavenstva zastáva p. Tomáš Huba, funkciu tajomníčky Zuzana Bôriková a členov predstavenstva tvoria spoločnosti:

  • COCA-COLA HBC Česko a Slovensko, s.r.o.
  • ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
  • KARLOFF, s.r.o.
  • KOFT, s.r.o.
  • MAST-JAEGERMEISTER SK s.r.o.
  • OLD HEROLD, s.r.o.
  • PERNOD RICARD SLOVAKIA, s.r.o.
  • RUDOLF JELÍNEK SLOVAKIA, s.r.o.
  • ST. NICOLAUS - trade, a.s.
  • STOCK SLOVENSKO, s.r.o.

Podmienky prijatia za člena

FÓRUM PSR je otvorené prijímaniu nových členov, ktorým záleží na informovaní verejnosti o zodpovednej konzumácii alkoholu. Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s etickým kódexomstanovami združenia FÓRUM PSR a uhradí ročný členský poplatok. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Logá na stiahnutie