Alarmujúce údaje štatistík hovoria, že až 56 % slovenských piatakov už má osobnú skúsenosť s alkoholom a prvýkrát ho ochutnajú vo veku 11 rokov. To je jedným z dôvodov, prečo aj združenie FÓRUM Pi s rozumom vytvára edukačné a preventívne programy, prostredníctvom ktorých chce hovoriť o alkohole s deťmi. V aktuálnej kampani sa zameriava predovšetkým na žiakov siedmych ročníkov základných škôl, ktorí sa pokladajú za jednu z najrizikovejších skupín – v tomto veku už sami seba prestávajú pokladať za deti, ale dá sa s nimi ešte pracovať a pozitívne na nich vplývať. Navyše, často ide o vek, kedy mladiství prvýkrát prichádzajú do kontaktu s alkoholom. Prednášky na školách sú koncipované tak, aby sa ich deti aktívne zúčastňovali a mohli sa zapájať, nie len počúvať poúčania prednášajúceho. Lektori chcú so žiakmi debatovať o rôznych, aj chúlostivejších témach týkajúcich sa alkoholu, a súčasťou budú aj reálne príhody mladých ľudí, ktoré dokážu žiakov doslova vtiahnuť do témy.

 

Tlačová správa

Hovorme o alkohole 2015