Hoci sa tínedžeri často cítia a správajú ako skúsení a sebaistí ľudia, predsa len stále potrebujú niekoho, kto by ich usmernil a pomohol im formovať dôležité názory a postoje. Práve rozhovor so skúseným blízkym človekom aj o ťažších témach im môže pomôcť správne sa rozhodnúť či vyvarovať sa nebezpečenstvu. Aj preto už tretí rok beží na základných školách po Slovensku projekt HOVORME O ALKOHOLE, ktorý interaktívne zapája žiakov siedmych ročníkov do tejto tabuizovanej témy.

 

 

 

Tlačová správa

Hovorme o alkohole 2017