Podľa prieskumov medzinárodného projektu HBSC bola asi tretina pätnásťročných slovenských školákov rokov aspoň dvakrát pod vplyvom alkoholu, viacnásobné skúsenosti s alkoholom malo 31 % dievčat a 40 % chlapcov vo veku 15 rokov. V oboch prípadoch približne štvrtina opýtaných požila alkohol prvýkrát ešte pred dovŕšením 13 roku života. Vzhľadom na tieto alarmujúce štatistiky o alkoholizme mladistvých Slovákov sa združenie FÓRUM Pi s rozumom rozhodlo bojovať proti predaju alkoholických nápojov maloletým prostredníctvom školení pre personál barov a iných podnikov. Partnerom projektu sa stala iniciatíva Liga výnimočných, ktorá združuje viac ako tisíc zodpovedných a „výnimočných“ prevádzok po celom Slovensku, ktoré sa školenia zúčastnili. Špeciálne školenia s názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu?“ poskytli zamestnancom podrobné informácie o predaji alkoholu neplnoletým a zamerali sa predovšetkým na zdravotné, etické a právne dôsledky prípadného nezodpovedného konania, ale aj praktické odporúčania, ako zvládnuť konkrétne problematické situácie. Pozitívne reakcie zamestnancov barov a reštaurácii zaznamenalo aj zdôraznenie morálnych a etických zásad pri ponúkaní alkoholu tínedžerom, ktoré sú bežne prehliadané ako málo účinný spôsob boja proti tomuto fenoménu. Aj takýmto spôsobom združenie FÓRUM PSR podporuje svoj hlavný odkaz „Pi s rozumom!“, ktorým sa usiluje podporovať zodpovedný predaj a konzumáciu alkoholu.

 

Tlačová správa

Nemáš 18, nemáš šancu 2011