V zimných mesiacoch a vo sviatočnom období býva nehodovosť na slovenských cestách vyššia ako obvykle. Združenie FÓRUM PSR v spolupráci s poisťovňou Allianz preto rozdalo vodičom takmer 30 000 fiktívnych pokladničných dokladov, ktorými ich chcú upozorniť aj na takéto následky alkoholu za volantom. V symbolickom účte za nehodu dostanú vodiči vyčíslené materiálne škody, ktoré by v prípade nehody museli zaplatiť, ale tiež náklady za zdravotné ošetrenie, ktoré v prípade nehody zavinenej alkoholom vodičovi nehradí poisťovňa. To, že osveta a preventívna činnosť majú zmysel, potvrdzujú aj štatistiky, ktoré ukazujú, že počet dopravných nehôd spôsobených alkoholom každým rokom kontinuálne klesá.

Tlačová správa

Účet za nehodu 2012