Jedným z najväčších problémov konzumácie alkoholu mladistvými je jeho ľahká prístupnosť v baroch a na diskotékach, ktorých zamestnanci nedostatočne kontrolujú vek svojich zákazníkov. Práve preto na prelome rokov 2012 – 2013 zorganizovalo zduženie FÓRUM PSR SLOVENSKO už druhý ročník školení pre zamestnancov barových prevádzok pod názvom „Nemáš 18? Nemáš šancu!“.

Tlačová správa

Nemáš 18, nemáš šancu 2013